Home > Information
Check-outs :

道德經的科學觀:以當代科學知識發掘老子思想的奧秘

 • Hit:76
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)


 《道德經》流傳久遠,錯簡、異文甚多,裁章遣詞各殊,且文簡義奧,歷代世人見仁見智,眾說紛紜。作者認為,因本書是哲學論著,所以譯文主旨應是釋解本意,再把握老子思想的基礎上,給以切實的理念闡釋,因此,採用譯釋方針:凡可用當代的科學知識發掘其奧義者,只求似是;文中只可意會難以言傳處,也儘量著詞附會,以求行文通暢易懂。但這樣一來,有些章句的譯意便難以妥洽,所以僅能供讀者揣摩文義時參考。作者認為如此處理,總比讓讀者閱後不知所云為好(對字句探源索隱感興趣的學者專家,無不以此書為據)。為了便於讀者取精用宏,作者還節選了前朝多位先賢大儒的釋注,讓讀者有多種借鑒的機會,得以集思廣義,取長補短。讀此書後,不但能讓你真正明白什麼是道,什麼是德,更重要的是能讓你真正運用道和德,使讀者真正有所受益,這是作者最大的心願。

 《道德經》版本,一般都沿用王弼注的編排,但這是否是原著的本來面目,歷代大家也莫衷一是。因此書歷來號稱難讀費解,為便於讀者把握中心思想,作者將原章節排列順序進行了調整,按內容分別歸類,形成了三個大體獨立的思想系統,而原章文字不變。因《道德經》的體裁,在一章中有包含幾個獨立思想者,有各章道理相互穿插彼此引證者,這增加了義類劃分的難度。作者盡可能將編排與譯釋做到最理想,若有不妥之處,敬請讀者方家指教。

 另外特別需要聲明的是,作者為了行文的簡潔和便於斷章取義,故而在本書中採用了一條原則:書中引用或提到的觀點言論,沒有特別註腳,因此著作和作者的名稱不能一一列舉。書內除譯文外的釋注、漫談,其它內文基本都是引用。作者所作的工作,只是把那些能對老子思想加深理解的科學論斷,附會在《道德經》的有關章句中。故而在此特向所有被引用的貢獻者表示感謝。

書籍重點

 世界著名科學家,把自己的科學發現
 歸功於老子《道德經》的啟示

 ●日本物理學家諾貝爾獎得主湯川秀樹,稱讚早在二千多年前的老子,就具有透視人類未來文明的能力。
 ●美國物理學家卡普拉認為《道德經》的思想,在許多方面同現代物理學、高能物理現象有著深刻的相似性。
 ●美國《非凡的智慧》一書中說:「中國道家為我們提供了最深刻、最完美的生態智慧。」
 ●愛因斯坦,書架上僅有的幾本書之一就是《道德經》的德文譯本。

 魯迅說:「不讀《老子》一書,就不知中國文化。」
 胡適說:「老子是中國哲學的鼻祖,是中國哲學史上第一位真正的哲學家。」
 德國哲人尼采也稱讚老子思想:「像一個永不枯竭的井泉,滿載寶藏,放下汲桶,唾手可得」

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.