Home > Information
Check-outs :

中國歷史地理通論

 • Hit:88
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

二十多年來,主授「中國歷史地理」,曾講五大古都,長城、運河、水利識略、地志識略、歷代疆域與地方行政區劃等等。多年來,通觀各省區的地理環境、歷史背景,講其政治、經濟、文化的發展概要。原來只寫提要,(如第一講題綱)講述內容讓同學們筆記。後為省寫墨板時間,連綴文字,印為講義。今集起來,顯得詳略不一--大體內地史地多通識,較邊區為略,本來各自為篇,未立體例也。 各講附示意圖,限於一色與篇幅,只書今名,古地內文已注明;間書古地加括弧。惟新疆、蒙古,今改朱墨套印。圖例:省會◎、市⊙、縣○、重地或古地‧、古蹟∴、主要鐵路作++++線。國界、省界,視而可識,各省形勢,讀者可設色而自顯明。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.