Home > Information
Check-outs :

史記解題(增訂本)

 • Hit:38
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

《史記》一書為太史公司馬遷「究天人之際,通古今之變,成一家之言」的皇皇鉅著,不僅開正史之首,且更為文學史上可藏諸名山之瑰寶。然今之讀者,徒震其名,欽其寶而莫名其器。
 本書即為引領讀者踏入《史記》殿堂之敲門磚,娓娓敘來史公百三十篇之大義微言,以史為主,兼及其文,凡學人所當知者,無不鉅細並舉,詳為之說;至於精微幽隱之處,則又徵引其端,欲讀者之深思妙悟,悠然神會而自得之也。
 《史記解題》一書旁徵博引,深諳史公詳略互見之道,行文典麗,論事賅博,實為讀史者不可不備之案頭良友!

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.